A Transfer Trade Kft. minőségpolitikájának célja, hogy az általa végzett egyedi alkatrészgyártás és fémkereskedelem tevékenységei minőségével Vevőinek igényeit teljes mértékben kielégítse, ezáltal elnyerje feltétlen bizalmukat.

Ennek érdekében az alábbiak iránt kötelezi el magát társaságunk vezetése:

  • A tevékenységeinkre kiépített minőségirányítási rendszerünk feleljen meg az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak. Ennek érdekében a társaság vezetése elhatározza, hogy a vonatkozó szabvány szerinti minőségirányítási rendszert hatékonyan működteti, és rendszeresen felülvizsgálja, illetve külső féllel is felülvizsgáltatja, igazolva ezáltal a rendszer hatékony működését.
  • A társaság vezetése aktív szerepet vállal a minőségügyi program szervezésében és végrehajtásában. A vezetés és a végrehajtás minden szintjén napi feladatnak tekintjük a minőségirányítás terén kitűzött céljaink maradéktalan megvalósítását.
  • Céljaink elérése érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést, önképzést.
  • A társaság valamennyi munkatársa, valamint közreműködő partnere úgy végezze munkáját, hogy az általuk végzett tevékenységek minőségével és megbízhatóságával a jelenlegi és jövőbeni Vevőink igényeit maradéktalanul kielégítse, és elégedettségét megtartsa.
  • Valamennyi munkatárs felelős saját munkája minőségéért, annak folyamatos fejlesztéséért.
  • Tevékenységeink középpontjában a Vevő áll, így arra törekszünk, hogy igényeiknek, valamint a vonatkozó jogi és egyéb követelményeknek tökéletesen megfeleljünk.

Cégünk további piaci sikereinek eléréséhez, eredményességünk biztosítása érdekében az alábbiak szerint járunk el minőségtervezésünk kapcsán.

Mindenkori Minőségpolitikánkat:

  • a társaság ügyvezetője hagyja jóvá és adja ki;
  • belépéskor és módosításkor megismertetjük a munkatársakkal;
  • a megrendelési, szerződéskötési folyamatokban megismertetjük együttműködő partnereinkkel;
  • jól látható helyen, bárki számára hozzáférhető módon kihelyezzük.

 

Tolcsva, 2012. október 1.

Váraljai Tibor
ügyvezető